2019-04-09

Underhållsarbete på shine.oderland.com, scheduled 1 year ago

Vi kommer utföra underhållsarbete på servern shine.oderland.com vilket bland annat innebär att servern behöver startas om. Nertiden ska inte bli mer än 10 min.