2020-04-06

Planerat underhåll på ISP 2, scheduled 3 months ago

Underleverantör lägger om fiber och detta kommer att påverka vår ISP 2. När alla rutter beräknas om kan det orsaka paketförluster (<30sec) för de som går över ISP 2 innan de växlas över till ISP 1.