2019-10-29

Omstart av box01 och ebisu för säkerhetsuppgradering, scheduled 1 month ago

Servrarna: box01 och ebisu startas om för säkerhetsuppgradering och nya funktioner i vår virtualiseringslösning.