Vissa system har problem

Tidigare händelser

2018-12-11

Telefoni Telefoniproblem / Phone problems

Just nu har vår leverantör av telefonitjänster problem som gör att vårt växelsystem inte kan prata med telenätet och det går därför inte att nå oss via telefon för tillfället.

Our phone provider is currently experiencing an outage which results in our switchboard can't communicate with the phone-network and it's currently not possible to reach us by phone at the moment.

2018-12-10

Inga händelser har rapporterats

2018-12-09

Inga händelser har rapporterats

2018-12-08

Inga händelser har rapporterats

2018-12-07

Inga händelser har rapporterats

2018-12-06

Inga händelser har rapporterats

2018-12-05

Inga händelser har rapporterats