All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Scheduled Maintenance
Planerad omstart av premium24.oderland.com / Planned restart of premium24.oderland.com

Vi behöver flytta servern premium24.oderland.com till en annan hårdvarunod och det arbetet innebär att servern behöver stängas av och sen startas upp igen.

Uppskattad nedtid till följd av arbetet är 5 minuter.


We need to move the server premium24.oderland.com to another hardware node and that work means that the server needs to be shutdown and then started up again.

Estimated downtime due to the work is 5 minutes.

Uppgradering MySQL 5.6/5.7 -> MariaDB 10.3

Vi påbörjar nu uppgraderingen av alla webbhotellservrar från MySQL 5.6/5.7 till MariaDB 10.3. Det kommer bli ett par minuters nertid på databasservern under tiden som uppgraderingen pågår.


Här nedanför är uppgraderingsschemat, det kommer uppdateras löpande:

2020-09-24 07:30

 • hera.oderland.com (framflyttad)
 • hiruko.oderland.com (framflyttad)
 • hotei.oderland.com (framflyttad)
 • inari.oderland.com (framflyttad)

2020-09-22 07:30

 • hachiman.oderland.com (färdig)
 • zeus.oderland.com (färdig)

2020-09-15 07:30

 • hachiman.oderland.com (framflyttad)
 • zeus.oderland.com (framflyttad)

2020-09-03 07:30:

 • eirene.oderland.com (färdig)
 • freedns.oderland.com (färdig)
 • fudo.oderland.com (färdig)
 • genbu.oderland.com (färdig)

2020-09-01 07:30:

 • box01.oderland.com (färdig)
 • dionysos.oderland.com (färdig)
 • dosojin.oderland.com (färdig)
 • ebisu.oderland.com (färdig)

2020-08-27 07:30:

 • bandol.oderland.com (färdig)
 • benten.oderland.com (färdig)
 • butsu.oderland.com (färdig)
 • daruma.oderland.com (färdig)

2020-08-26 07:30:

 • akilles.oderland.com (färdig)
 • atlas.oderland.com (färdig)
 • baku.oderland.com (färdig)
 • isora.oderland.com (färdig)

2020-08-20 07:30:

 • akilles.oderland.com (framflyttad)
 • amaterasu.oderland.com (färdig)

2020-08-12 07:30:

 • bishamon.oderland.com (färdig)

Past Incidents

2020-09-25

No incidents reported

2020-09-24

No incidents reported

2020-09-23

Problem med fujin.oderland.com

2020-09-23 08:23 Servern är igång och tjänster svarar normalt på den. Vi kikar vidare på den låsning av processer som uppstod för att se om det går att förhindra att det uppstår i framtiden.

2020-09-23 08:15 Processer på servern fujin.oderland.com har fastnat i en låsning vilket innebär att vissa tjänster på servern inte svarar normalt / svarar långsamt. Vi startar om servern för att få bukt med problemet.

2020-09-22

premium19.oderland.com Driftstörning premium19.oderland.com / Disruption to premium19.oderland.com

Servern premium19.oderland.com har varit otillgänglig mellan 23:55 och 00:08, orsakat av en systemkrash. Vi bevakar servern och kollar på eventuella åtgärder.


The server premium19.oderland.com has been unavailable between 21:55 to 22:08 UTC due to a system crash. We are continuing to monitor the status of the server and looking at possible actions needed.

2020-09-21

No incidents reported

2020-09-20

No incidents reported

2020-09-19

No incidents reported