All systems are operational

Past Incidents

2020-02-22

Problem med server10.serverdrift.com

Servern slutade svara och behövde startas om. Uppstarten tog längre än vanligt då inte alla tjänster hade stängts ner korrekt.

2020-02-21

No incidents reported

2020-02-20

No incidents reported

2020-02-19

No incidents reported

2020-02-18

No incidents reported

2020-02-17

No incidents reported

2020-02-16

No incidents reported