All systems are operational

Past Incidents

2019-05-25

Underhåll domänsystem / Maintenance domain management system, scheduled 1 hour ago

Ett systemunderhåll för domänhanteringssystemet är planerat den 25:te maj 2019 mellan 9:00 - 13:00.

Följande system påverkas:

  • Domänhantering - Registrering, förnyelse, uppdateringar (Samtliga toppdomäner förutom .se/.nu/.fi)

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2019-05-25 09:00
Avslut (senast): 2019-05-25 13:00


We will be performing a system maintenance on 2019-05-25 07:00:00 UTC.

The following services may be affected:

  • Domain management - Registrations, renewals, modifications (All domain extensions except .se/.nu/.fi)

All other services will remain unaffected during this maintenance window.

Maintenance details:
Earliest start: 2019-05-25 07:00:00 UTC
Latest finish: 2019-05-25 11:00:00 UTC

2019-05-24

No incidents reported

2019-05-23

No incidents reported

2019-05-22

nyorai.oderland.com Driftstörning på nyorai.oderland.com

Vi har just nu ett problem med servern nyorai.oderland.com som orsakar att tjänster på servern ibland inte är tillgängliga. Vi undersöker just nu och uppdaterar den här driftstatusen när vi vet mer.

2019-05-22 11:53: Problemet var relaterat till vår applikationsbrandvägg, det är åtgärdat nu.

2019-05-21

No incidents reported

2019-05-20

No incidents reported

2019-05-19

No incidents reported