All systems are operational

Past Incidents

2020-03-29

No incidents reported

2020-03-28

No incidents reported

2020-03-27

No incidents reported

2020-03-26

No incidents reported

2020-03-25

No incidents reported

2020-03-24

server10.serverdrift.com Omstart av server10.serverdrift.com

Omstart för att få in ny kernel. Detta för att göra en mer permanent fix för de prestandaproblem som varit tidigare. Beräknas ta högst 5 minuter.

2020-03-23

No incidents reported