2021-01-25

Uppgradering till MariaDB 10.3 på premium26.oderland.com, scheduled 8 months ago

Databasservern kommer uppgraderas från MySQL 5.7 till MariaDB 10.3. Det kommer bli ett par minuters nertid under tiden som uppgraderingen pågår.