2020-11-18

Utökning av redundans/BGP, scheduled 10 months ago

Under natten kommer vi utöka med extra noder/länkar för att stärka redundansen i det interna nätverket. Detta skall inte ge någon nedtid när det utförs.