2019-11-10

Omstart av tengu och uba för säkerhetsuppgradering och nya funktioner i vår virtualiseringslösning, scheduled 1 year ago

Servrarna: tengu och uba startas om för säkerhetsuppgradering och nya funktioner i vår virtualiseringslösning.