All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Past Incidents

2021-10-08

No incidents reported

2021-10-07

No incidents reported

2021-10-06

No incidents reported

2021-10-05

hachiman.oderland.com Backupåterstälning otillgänlig på hachiman.oderland.com

Återställning från backup är just nu inte tillgängligt på hachiman.oderland.com, vi jobbar på en lösning.

2021-10-06 09:00: Backupåterställningar ska fungera nu igen.

2021-10-04

No incidents reported

2021-10-03

No incidents reported

2021-10-02

No incidents reported