All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Past Incidents

2021-10-02

No incidents reported

2021-10-01

Problem med Lets Encrypt certifikat

Ett av Lets Encrypts rotcertifikat har löpt ut och vissa enheter kan inte verifiera certifikat utfärdade av dem. Det är just nu hög belastning på både Lets Encrypt och cPanels certifikatutfärdare via AutoSSL som kan göra det svårt att utfärda nya certifikat. Vi undersöker vad som kan göras från vårt håll för att förbättra läget.

2021-10-01 15:32 En ny version av Lets Encrypt-pluginet finns tillgänglig vilket låter användaren välja om det nya eller det gamla rotcertfikatet skall skickas med vid nya anslutningar. Detta görs genom att klicka på cPanel->Säkerhet->Let's Encrypt och välja "Reinstall" för de domäner som orsakar problem. Välj då "ISRG Root X1" istället för "Server default" eller "Root DST CA X3" under "Alternate Chain Selection".

2021-10-01 15:56 Det finns nu en guide på vår supportportal som beskriver processen mer utförligt: https://www.oderland.se/support/artikel/hur-atgardar-jag-problem-med-lets-encrypt-certifikat-som-inte-fungerar-efter-rotcertifikatets-utgang/

2021-09-30

No incidents reported

2021-09-29

No incidents reported

2021-09-28

No incidents reported

2021-09-27

No incidents reported

2021-09-26

No incidents reported